השאלה וטפסים

השאלה

דלפק ההשאלה ממוקם מימין למבואה של הספריה.

ניתן לשאול ספרים בעזרת ספרני ההשאלה או באמצעות מכונות להשאלה עצמית

החוסכות זמן המתנה וממוקמות בקומות השונות.

יש להצטייד בכרטיס סטודנט או בכרטיס עובד. דלפק ההשאלה פעיל בכל שעות פתיחת הספריה.

בבעיות או בשאלות ניתן לפנות אל האחראית במשרד ההשאלה (חדר 204 הפתוח

 בימים א-ה 8:30 – 15:00).

טל. :  08-6461411/2 ; 08-6461437 ; 08-6461984

דוא"ל: delpek@bgu.ac.il

ספרנית אחראית: הרטה ינקוביץ

 

כרטיסי קורא

סטודנטים: כרטיס הסטודנט של אגודת הסטודנטים משמש גם ככרטיס ספריה.

סגל אקדמי וטכני: תעודת העובד משמשת ככרטיס קורא. בתחילת כל שנה אקדמית,

 יש לחדש זכות ההשאלה.

 

"כרטיס הקורא שלך" בקטלוג "אלף" באינטרנט

באמצעות "כרטיס הקורא שלך" (Your Library Card), יש באפשרותך לבצע מספר פעולות:

להאריך את תקופת ההשאלה של הספרים שברשותך ; לבדוק את מועד החזרתם; לברר

האם הגיע ספר שהזמנת; לשחזר את הספרים שהזמנת בעבר; ולדעת האם צברת קנס.

 

כניסה לכרטיס הקורא בקטלוג "אלף" באינטרנט

1.     יש להקיש על ה"א" המסתובבת בדף הבית של הספריה.

2.     לבחור ב"עברית".

3.     להיכנס ל"ספריית ארן".

כרטיס הקורא שלך יופיע בחלק השמאלי העליון של החיפוש הבסיסי

(אם בחרת במימשק האנגלי – יופיע Your Library Card  בחלק הימני העליון).

 

קוד הזדהות אישי לכרטיס הקורא שלך בקטלוג "אלף" באינטרנט

סטודנטים צריכים להזדהות באמצעות מספר תעודת הזהות והקוד האישי המופיע בחשבונית התשלום של שכר הלימוד.

עובדי האוניברסיטה (כולל מרצים) צריכים להזדהות באמצעות מספר תעודת הזהות,

והקוד האישי הוא שוב מספר תעודת הזהות.

 

תקופת ההשאלה

חומר ספרייתי ניתן להשאלה לתקופות שונות: שלושה ימים, שבוע, שבועיים וכו',

תקופת ההשאלה נקבעת עפ"י סוג החומר ו"סטטוס" השואל (סטודנט, מרצה, עובד וכד').

מידע על תקופת ההשאלה נמצא ברשימת המצאי של כל פריט בקטלוג.

 

הארכת משך ההשאלה

הארכה אוטומטיתהספריה מפעילה תוכנית הארכה אוטומטית לספרים מושאלים –

מותנה בכך שאין על ספרים אלה הזמנה.

הספרים שיוארכו הם אלה שמועד החזרתם חל בטווח היומיים הבאים. ספרים אחרים

שמועד החזרתם רחוק יותר – לא יוארכו.

דרך קטלוג אלף - ניתן להאריך ספרים בצורה עצמאית דרך כרטיס הקורא.

 

קנסות

איחור בהחזרת ספר גורר קנס כספי. מומלץ להימנע מקנסות על ידי עמידה בלוח הזמנים.

להלן פירוט הקנסות:

יום איחור לספר לשלושה ימים - 8 ₪

יום איחור לספר לשלושה ימים ומוזמן - 12 ₪

יום איחור לספר לשבוע/שבועיים – 4 ₪

יום איחור לספר לשבוע/שבועיים ומוזמן – 8 ₪

 

הזמנת ספר

רק ספר מושאל ניתן להזמנה על ידי הקורא.

הזמנה יכולה להתבצע דרך קטלוג אלף באינטרנט.

לבירור אם הספר המוזמן הגיע ניתן לבדוק דרך קטלוג "אלף"

 

אוסף הספרים השמורים

הספרים השמורים ממוקמים באזור ההשאלה.

אלה הם ספרים שהוצאו ממקומם הרגיל בספרייה והועברו לאגף השמורים, על פי בקשת

המרצים או הספרנים, לצרכי קורס.

ספרים אלה לא ניתנים להשאלה. ניתן לעיין בהם לזמן מוגבל בין כתלי הספרייה בלבד.

 

 

Backחזרהלדף הבית של הספריה