ספריית ארן

 

טפסים

שאל אותנו

קורס "הכרת הספריה"

רשימת תפוצה

אירועים בספרייה

קטלוג

שאל אותנו

שאלות יעץ, הערות והצעות:  yaatz@bgu.ac.il
08-6461413

בעיות השאלה:  delpek@bgu.ac.il
08-6461412,08-6461411

השאלה בינספרייתית:  interl@bgu.ac.il
08-6461412,08-6461437

אבדות/ בטחון הספרייה: 
 
08-6461423

 

השאלה 

חזרה לדף הבית של הספריה Back